किरात नयाँ बर्ष ३८०० को शुभ कामना ।

सम्पूर्ण किरात तथा गैर किरातहरुमा यलम्बर संवत ३८०० (सन् २०२१) मंगलमय शुभ कामना ।

यलम्बर फाउन्डेशन