प्रकाशनहरू

  • प्रकाशनहरू
    1. किरात येलेसंवत् ३७९२ पञ्चाङ्ग-पत्र
    2. नेपाल उपत्यकामा किरात शासन र शासन समयको सवाल (लिच्छवि अभिलेखका गैर-संस्कृत शब्दहरू किरातभाषाका भग्नावशेष हुन्)