पुराना सभ्यताहरू र किरात येले संवतको कुरा (विक्रम सुब्बा)

पुराना सभ्यताहरू र किरात येले संवत:

१. मेसोपोटामियाको सभ्यताको समय 3300-750BC (अर्थात, ५३१७ वर्ष पुरानो)
२. प्राचीन ईजिप्टको सभ्यताको समय 3150 BC – 30 BC (अर्थात, ५१६७ वर्ष पुरानो)
३. सिन्धुघाटीको सभ्यताको समय 2600BC-1900BC (अर्थात, ४६१७ वर्ष पुरानो)
४. माया सभ्यताको समय 2000 BC-1540 AD (अर्थात, ४०१७ वर्ष पुरानो)
५. प्राचीन ग्रीक सभ्यताको समय 800 BC-600 AD (अर्थात, २८१७ वर्ष पुरानो)
६. पर्सियन (फारसी) सभ्यताको समय 550 BC – 651 AD (अर्थात, २५६७ वर्ष पुरानो)
७. छोला राजवंशको समय 350BC-1279AD (अर्थात, २३६७ वर्ष पुरानो)
८. चिनीया सभ्यताको समय 221 BC-1912 AD (अर्थात, २२३८ वर्ष पुरानो)
९. रोमन सभ्यता समय 27 BC-1453 AD (अर्थात, २०४४ वर्ष पुरानो)
१०. मंगोल साम्राज्यको समय 1206-1368AD (अर्थात, ८११वर्ष पुरानो)
११. आज्टेक्स सभ्यताको समय 1428 AD – 1521 AD (अर्थात, ५८९ वर्ष पुरानो)
१२. ईन्का सभ्यताको समय 1438 AD to 1533 AD (अर्थात, ५७९ वर्ष पुरानो)
१३. मुगल साम्राज्यको समय 1526-1857AD (अर्थात, ४९१ वर्ष पुरानो)

टिप्पणीः
१. उल्लेखित १३ सभ्यताहरू मध्ये सबैभन्दा पुरानो सभ्यता मेसोपोटामियाको सभ्यता देखिन्छ जुन ५३१७ वर्ष पुरानो हो । दोस्रो पुरानो सभ्यता प्राचीन ईजिप्टको सभ्यता देखिन्छ जुन ५१६७ वर्ष पुरानो हो । त्यसपछि सिन्दुघाटीको सभ्यता ४६१७ वर्ष पुरानो देखिन्छ ।

२. किरात राजा यलम्बरले यदि ५०७७ वर्ष पहिले नेपाल खाल्डोमा शासन गर्न थालेको हो भने त किरात सभ्यता सन्सारको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताहरू मध्ये एक सभ्यता पो हुन गयो त ! यसो हो भने त अहिले सम्मका सभ्यताका अध्येताहरूले किरात सभ्यतालाई अध्ययन नगरेका हुन् त? यो त संभव छैन । अहिले सम्मका सामज शास्त्री, मानव शास्त्रीले किरात सभ्यता सबैभन्दा पुरानो भनि कतै उल्लेख गरेका छैनन् । माया सभ्यता पनि ४०१७ वर्ष पुरानो मात्र देखिन्छ । अरु सभ्यता त ३ हजार वर्ष भन्दा कम समयका सभ्यता देखिन्छन् । यसरी हेर्दा पनि प्रथम किरात राजा यलम्बरको शासन ५०७७ वर्ष पहिले सुरु भएको भन्ने कुरा तथ्यपरक देखिँदैन ।

Ref.
http://www.thetoptens.com/greatest-civilizations/
http://www.ancienthistorylists.com/ancient-civilizations/10-oldest-ancient-civilizations-ever-existed/